ΑρχικήΕλλάδαΕννέα καινούρια προγράμματα για όλες τις ηλικίες φέρνει η ΔΥΠΑ το 2024:...

Εννέα καινούρια προγράμματα για όλες τις ηλικίες φέρνει η ΔΥΠΑ το 2024: Δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι

Δημοσιεύθηκε:

Οι δράσεις αυτές έχουν συνολική αξία άνω του ενός δισεκατομμυρίου και θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dnews.gr πρόκειται για τα εξής προγράμματα:

1. Πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 34.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση σε γυναίκες και άτομα άνω των 50 ετών, προϋπολογισμού 282 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες σε ολόκληρη την επικράτεια για την πρόσληψη 34.000 ανέργων με προτεραιότητα σε γυναίκες και σε ανέργους άνω των 50 ετών. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε έως και 870 ευρώ το μήνα και το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 12 μήνες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες σε ολόκληρη της χώρα για την πρόσληψη 30.000 ανέργων άνω των 30 ετών. Η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια :

1ο Συμβουλευτική και Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ στον ωφελούμενο άνεργο και ανέρχεται στο ποσό των 31 ευρώ για έξι ώρες και το ανώτερο για 22 ημέρες το μήνα. Επίσης περιλαμβάνεται επιπλέον κόστος ασφάλισης των ωφελούμενων από την ΔΥΠΑ για ιατροφαρμακευτική κάλυψη (6,45%) και επαγγελματικό κίνδυνο (1%).

2ο Επιχορήγηση επιχείρησης για την απασχόληση του ωφελούμενου για 6 μήνες. Η επιχορήγηση για την πρόσληψη κάθε εργαζόμενου θα φτάνει τα 870 ευρώ.

3. Πρόγραμμα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, που ανήκουν σε ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.

Η δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την επανένταξη στην αγορά εργασίας άνεργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσα από ένα πλέγμα ενεργειών, όπως εντατική συμβουλευτική, εργασιακή συμπαράσταση και επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις οποίες θα τοποθετηθούν οι ανωτέρω ωφελούμενοι/ες. Η επιχορήγηση ανά θέση θα φτάνει τα 928 ευρώ το μήνα.

4. Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για 6.000 ωφελούμενους, ηλικίας 30-54 ετών με έμφαση στις γυναίκες, προϋπολογισμού 95,5 εκατ. ευρώ.

Η δράση στοχεύει στην προώθηση της αυτααπασχόλησης και στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων για 6.000 ανέργους/ες ηλικίας 30 -54 ετών. Έμφαση θα δοθεί στην προώθηση στην επιχειρηματικότητα στις άνεργες γυναίκες.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων θα είναι συγκριτική. Η επιχορήγηση για την δημιουργία της επιχείρησης θα είναι 14.800, ενώ εξετάζεται η αύξηση του ποσού. Η διάρκεια της δράσης θα είναι 12 μήνες και η προκήρυξη των θέσεων θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων.

5. Πιλοτικό πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης 3.000 νέων επιχειρήσεων για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητάς τους, προϋπολογισμού 22,5 εκατ. ευρώ

H δράση αφορά στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχορηγούμενων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέσω του Προγράμματος Νέων Ελεύθερων

Επαγγελματιών-ΝΕΕ) μετά τη λήξη της επιχορήγησης ΝΕΕ. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην δράση θα πρέπει να τεκμηριώνουν διαπιστωμένη ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης για τη στήριξη της επιβεβαιωμένης αναπτυξιακής τους προοπτικής, μέσω επιχειρηματικού σχεδίου, με μέγιστη διάρκεια τα 3 έτη και ποσό επιχορήγησης από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

6. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 25.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες προετοιμασίας και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με σκοπό την ένταξης στην αγορά εργασίας για 25.000 νέους έως 29 ετών. Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι/ες ηλικίας 18-29 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει συνολικά κάτω των 300 ημερών ασφάλισης, μέχρι την τοποθέτησή του στον πάροχο/επιχείρηση.

Η δράση απευθύνεται σε:

α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο.), σε

β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 7 μήνες πλήρους απασχόλησης.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα είναι πλήρως ασφαλισμένοι και θα λαμβάνουν από την ΔΥΠΑ τον κατώτατο μισθό κάθε μήνα. Επιπρόσθετα θα καταβάλλεται και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

7. Πρόγραμμα απασχόλησης για την ένταξη στην αγορά εργασίας 6.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 12 μήνες. Η επιχορήγηση ανά θέση θα φτάνει τα 696 ευρώ το μήνα.

8. Πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ

Η δράση στοχεύει στην προώθηση στην αυτααπασχόληση και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων για ανέργους/ες ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στην προώθηση της αυταπασχόλησης σε άνεργες γυναίκες.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε 14.800 ευρώ, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί. Η δράση θα υλοποιηθεί σταδιακά μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες.

9. Πρόγραμμα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας 500 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, που ανήκουν σε ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ

Η δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας για ανέργους/ες ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσα από ένα πλέγμα ενεργειών: εντατική συμβουλευτική, εργασιακή συμπαράσταση και επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις οποίες θα τοποθετηθούν οι ανωτέρω ωφελούμενοι/ες. Η επιχορήγηση ανά θέση ανέρχεται σε 928 ευρώ.

 

 

Τελευταία νέα

Σε Εξέλιξη Έρευνα από την ΑΑΔΕ – Στο μικροσκόπιο όλοι οι «φτωχοί» με ακριβά γούστα

Ελέγχουμε όλο το φάσμα της οικονομίας, αλλά μια που μιλάμε για τον συγκεκριμένο έλεγχο,...

Φυσικό υδρογόνο: Ο νέο ενεργειακός «χρυσός» που κρύβεται στην Ήπειρο

Έρευνες για τον εντοπισμό υπόγειων «ταμιευτήρων», οι οποίοι ενδέχεται να περιέχουν έναν νέο ενεργειακό...

“Το Ρωμαϊκό Θέατρο της Νικόπολης Ξεπερνά τα Σύνορα – Ταξίδεψε στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής στο Σικάγο

Τα πολύ σημαντικά νέα αρχαιολογικά δεδομένα που προέκυψαν κατά τις εργασίες αναστήλωσης και διαμόρφωσης...

Καταστροφή από τη φωτιά σε επιχείρηση ξυλείας στην Καλαμιά Άρτας

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (19/2), σε επιχείρηση εμπορίας ξυλείας στην...

Περισσότερα